פעילות האגף

 

 

  • פרסום ומתן מידע לגבי פעילות האוניברסיטה כבסיס לפעילויות שיווק וגיוס תרומות של ארגוני השוחרים מחד וסגל האוניברסיטה מאידך.

 

  • שיתוף ארגוני השוחרים ועדכונם ביחס לפרויקטים עבורם נדרש לגייס תרומות.

 

  • חיזוק הקשר של האוניברסיטה עם תורמיה תוך העברת מסר חזונה והישגיה.

 

  • הכנת ביקורים של תורמים פוטנציאלים מחו"ל באוניברסיטה (יחידים ומשלחות) וליווי התורמים במהלך הביקור.

 

  • שליחת גורמים מהאוניברסיטה (חברי הנהלה, סגל וסטודנטים) לפעילויות שיווק וגיוס תרומות בחו"ל.

 

  • הפקת כלל טקסי האוניברסיטה ואירועים ייחודיים.

 

  • הכנה, ארגון והפקת טכס חבר הנאמנים השנתי (BOG).

 

  • תחזוקת הקשר עם חברי חבר הנאמנים וחברי הועד הפועל של האוניברסיטה.

 

טקס הענקת תואר דר לפילוסופיה לשם כבוד