שוחרי ישראל

 

מעגל שוחרי האוניברסיטה העברית בישראל מהווים חלק מרכזי בפעילות מדור ישראל באגף לקשרי חוץ ופיתוח משאבים.

שוחרי האוניברסיטה פועלים רבות לקידומה ולחיזוקה של האוניברסיטה, חלק מחבריה משמשים כחברים בחבר הנאמנים של האוניברסיטה העברית ובוועד המנהל שלה.

שוחרי האוניברסיטה בישראל מקיימים פעילויות אקדמיות–אינטלקטואלית, שותפים פעילים ביצירה ונמצאים בחזית העשייה החברתית-כלכלית בישראל ומהווים נדבך מרכזי חשוב לפיתוחה ולקידומה של האוניברסיטה, מסייעים רבות לחיזוקה ולשמירה על האיכות האקדמית והמצוינות המחקרית שלה. הם תומכים ומסייעים בהענקת מלגות לסטודנטים מצטיינים ונזקקים ותומכים בקידום קשרי מדע ומחקר בין-לאומיים.

 

למעבר לאתר שוחרי האוניברסיטה בישראל לחץ כאן.

 

ידידי האוניברסיטה