מסמכים

אודות האגף

 

האגף לקשרי חוץ ופיתוח משאבים

 

יעוד האגף:

  • לפעול לחיזוק הקשר עם השותפים והשוחרים בישראל ובחו"ל, על מנת לפתח מערך גיוס משאבים בארץ ובעולם, שייעודו העמדת המשאבים הנדרשים להמשך קידומה ופיתוחה של האוניברסיטה.
  • להוביל ולכוון את פעילות גיוס הכספים ברחבי העולם, להיות שותף למיתוג האוניברסיטה ומיצובה כמוסד פורץ דרך וכמרכז מחקר והוראה המובילה בארץ ומהאוניברסיטאות המובילות בעולם, ובתרומתה לחוסנה של מדינת ישראל.

 

ידידי האוניברסיטה

אגודת ידידי האוניברסיטה העברית ושוחריה הוקמה בשנת 1933 על ידי אנשי רוח, מהמובילים ביישוב העברי המתחדש בארץ ישראל, בראשם המשורר חיים נחמן ביאליק. 

ידידי האגודה מסייעים לקידום מעמדה ולחיזוק מטרותיה ותרומתם חיונית להמשך הובלת האוניברסיטה לקידמת הטכנולוגיה והמדע בהתאם לצרכיה. הידידים, ביניהם רבים מבוגריה, לוקחים חלק פעיל במגוון אירועים אקדמיים וחברתיים ומשמשים כמנוף להרחבת מעגלי התמיכה באוניברסיטה.

מדור בוגרים

ארגון הבוגרים הינו הגוף האחראי על הטיפול בבוגרי האוניברסיטה העברית החל מסיום לימודיהם לתואר וקבלת תעודות הסיום. בוגרי האוניברסיטה מהווים קבוצת עלית, המעורבים בחיי העשייה והיצירה בארץ ובעולם והם מקור גאווה לאוניברסיטה.

האוניברסיטה העברית מחדשת את הקשר עם בוגריה ומבקשת להרחיב את קהילת חברי ארגון בוגרי האוניברסיטה. היא שואפת לטפח פעילות אינטלקטואלית וחברתית במסגרת תאי בוגרים תחומיים ואזוריים ולהדק את הקשר בין הבוגרים לבין עצמם.

פעילות האגף

 

 

  • פרסום ומתן מידע לגבי פעילות האוניברסיטה כבסיס לפעילויות שיווק וגיוס תרומות של ארגוני השוחרים מחד וסגל האוניברסיטה מאידך.

 

  • שיתוף ארגוני השוחרים ועדכונם ביחס לפרויקטים עבורם נדרש לגייס תרומות.

 

  • חיזוק הקשר של האוניברסיטה עם תורמיה תוך העברת מסר חזונה והישגיה.

 

שוחרי ישראל

 

מעגל שוחרי האוניברסיטה העברית בישראל מהווים חלק מרכזי בפעילות מדור ישראל באגף לקשרי חוץ ופיתוח משאבים.

שוחרי האוניברסיטה פועלים רבות לקידומה ולחיזוקה של האוניברסיטה, חלק מחבריה משמשים כחברים בחבר הנאמנים של האוניברסיטה העברית ובוועד המנהל שלה.