אודות האגף

 

האגף לקשרי חוץ ופיתוח משאבים

 

יעוד האגף:

  • לפעול לחיזוק הקשר עם השותפים והשוחרים בישראל ובחו"ל, על מנת לפתח מערך גיוס משאבים בארץ ובעולם, שייעודו העמדת המשאבים הנדרשים להמשך קידומה ופיתוחה של האוניברסיטה.
  • להוביל ולכוון את פעילות גיוס הכספים ברחבי העולם, להיות שותף למיתוג האוניברסיטה ומיצובה כמוסד פורץ דרך וכמרכז מחקר והוראה המובילה בארץ ומהאוניברסיטאות המובילות בעולם, ובתרומתה לחוסנה של מדינת ישראל.

 

 

תפקידים עיקריים:

  • להוות את יחידת פיתוח המשאבים של האוניברסיטה העברית ובתוך כך לתפקד כגוף המכוון, מייעץ ומממש של מדיניות גיוס התרומות של האוניברסיטה.
  • לסייע ליחידות האוניברסיטה להגדיר ולתרגם את צרכיהם לפרויקטים ישימים של גיוס תרומות.
  • לשמש גורם מקשר ומתווך בין האוניברסיטה לבין אירגוני השוחרים במדינות השונות ולבין תורמים פוטנציאליים.
  • להגדיל את הכנסות האוניברסיטה באמצעות גיוס תרומות, אשר יסייעו לאוניברסיטה:
  1. בפיתוח פעילות אקדמית של האוניברסיטה כמרכז  מחקר והוראה המובילה בארץ, ומהאוניברסיטאות  המובילות בעולם.
  2. במימון הפעילות השוטפת ובהשגת איזון תקציבי. 

 

ברברה סטרייסנד