יחידת האירוח

תפקיד היחידה 

לרכז את כלל הביקורים של משלחות זרות באוניברסיטה, בדגש על ביקורי תורמים, תורמים פוטנציאליים, ביקורים אקדמיים לצורך שיתופי פעולה, ביקורי מו"פ ויישום, אנשי עסקים, דיפלומטים וכו'. 

 

מטרות היחידה 

 • איתור, קירוב וטיפוח תורמים פוטנציאליים לאוניברסיטה.
 • להיות הכתובת היחידה לכל גורם זר המעוניין לבקר באוניברסיטה.
 • להיות הגוף שיכיר בצורה המיטבית את האוניברסיטה על כל גווניה, סגליה ואתריה.
 • לפעול להגדלת מספר ביקורי התורמים בפרט וביקורים אסטרטגיים בכלל, כולל בקרה ומעקב הן במהלך הביקור והן בסיומו.
 • מתן מענה מהיר ומקצועי לבקשות ביקורי זרים בנושא סיורים וביקורים כולל פגישות עם מרצים/חוקרים עפ"י הצורך, באוניברסיטה לאורך כל השנה.
 • רכישת מקצוענות מקסימלית בתחום הביקורים.
 • הגברת יעילות ושיפור אפקטיביות הטיפול והבקרה של ביקורי הזרים באוניברסיטה.
 • בנייה וניהול שוטף של קבוצה נבחרת של סטודנטים מדריכים דוברי שפות זרות, שילוו חלק מהקבוצות המגיעות לביקורים באוניברסיטה.
 • בנייה וניהול שוטף של נבחרת "החלומות" שתורכב ממרצים וחוקרים כריזמטיים מהפקולטות השונות, למשימות גיוס תרומות בארץ ובחו"ל, תוך בקרה ומעקב אחר עדכניות ורלוונטיות ה"נבחרת".
 • בנייה וניהול שוטף של נבחרת "סטודנטים שגרירים" שגריריה הצעירים והמבטיחים של האוניברסיטה לגיוס תרומות בחו"ל. 
 • ריכוז רשימה שנתית של חברי הסגל של חברי הסגל האקדמי היוצאים לשנת שבתון בחו"ל והעברת הרשימה לשוחרים במדינות היעד, להנהלת האגף ולידיעת ראשי המדורים האזוריים באגף.

 

 

 

 

יחידת האירוח