שירותי תורמים

המחלקה מורכבת ממדור דיווחים, מיחידת הצעות והוקרת תורמים ומיחידת הקצאת כספים.

יעוד המחלקה:

תמיכה בקמפיין האוניברסיטה לגיוס תרומות, זאת מתוקף היות המחלקה מרכזת המידע בנושא עדיפויות האוניברסיטה לגיוס תרומות ולמידע על הנעשה בתרומות.

עיקרי תפקידי המחלקה:

 • לקחת חלק פעיל בגיבוש ובעיצוב אסטרטגיית פעולה לקמפיין, בהנהגת קבינט הקמפיין ובשיתוף אגודת השוחרים של האוניברסיטה.
 • להוות יועץ משמעותי להנהלת האוניברסיטה במיתוג ובמיצוב האוניברסיטה בישראל ובארצות היעד בחו"ל.
 • לסייע ליחידות האוניברסיטה להגדיר ולתרגם את צרכיהם לפרויקטים ישימים ומאושרים למטרת  גיוס תרומות.
 • לרכז את צרכי האוניברסיטה ולעדכן את השוחרים במדינות היעד בצרכי האוניברסיטה, זאת דרך פיתוח ועדכון מאגר המידע  על הצרכים ופיתוח תיאורי פרויקטים והצעות לתורמים.
 • לתמוך בהנהלת האוניברסיטה והמנהיגות המתנדבת של הקמפיין להגדיר את יעדי הקמפיין ולספק כלים המאפשרים מעקב אחר פעילות הגיוס.
 • להפיק מידע על עדיפויות האוניברסיטה לגיוס כספים ו'הזדמנויות נתינה'  שאושרו ע"י ההנהלה לשוחרים, דרך עדכון מאגר פרויקטים מרכזי.
 • להעביר מידע באופן שוטף ולפי דרישה, ולהפיק הצעות לתורמים.
 • לספק מידע להנהלת האוניברסיטה על תרומות שהועברו לאוניברסיטה על מנת לאפשר להנהלה לייעד את התרומות בהתאם לצרכים.
 • להעביר את התרומות ליחידות המתאימות על פי הנחיית ההנהלה והגדרת התרומה.
 • לבצע בקרה, מעקב וביקורת אחר השימוש בכספי התרומה והפקת דו"חות על הנעשה בכספי תרומות לפי בקשת השוחרים והתורמים.
 • לדווח לשוחרים ו/או לתורמים בתאום עם ראשי המדורים הרגיונליים על הגעת התרומה לאוניברסיטה.
 • כתיבת ושליחת מכתבי תודה לתורמים עם הגעת התרומה לאוניברסיטה בהתאם לנדרש.
 • להתאים ולהכין חוזים לתורמים כשלב מקדים למתן התרומה.
 • לטפל בהוקרה לתורמים דרך שלטים ו/או חריטות בקירות ההוקרה של האוניברסיטה ולייצר מנגנוני הוקרה חדשים.
 • להרחיב ולשמר את מאגר התמונות של האגף והנפקת תמונות לשוחרים ולעובדי אגף על פי בקשה.
 • להפיק אלבומי תמונות למכובדי טקסי הוקרת תורמים.

 

 

מדור דיווחים:

תפקידים עיקריים:

 • לעקוב אחר שימוש בכספי התרומות.
 • לדווח לתורמים דרך משרדי השוחרים על השימוש שנעשה בתרומותיהם.
 • להיות בקשר עם היחידה המקבלת את התרומהולבדוק ביצוע על פי הסיכום / בקשת התורם.
 • להדק את שיתוף הפעולה עם יחידות האוניברסיטה ועם אגודות השוחרים השונים ולפתח מנגנוני דיווח יעילים.
 • להיות בקשר עם אגודות השוחרים השונות על מנת לקבל מידע על תרומה.

 

יחידת הקצאות תרומות:

 • בדיקת הייעוד המקורי של התרומה בשיתוף פעולה עם היחידה המקבלת.
 • העברת הכסף ליחידות ולוודא הקצאה אל מול בקשת התורם או הנחיית פורום ייעוד תרומות.
 • הכנת החומר לפורום ייעוד תרומות.
 • Campaign tracking - אחריות ניהול ומעקב.
 • פתיחת קרנות מכספי תרומות.
 • עדכון תוכנת מגבית בנתוני תרומות.

 

שירותי תורמים