מדור דוברי אנגלית

מטרת המדור 

            לפעול לחיזוק הקשר עם השותפים והידידים במדינות היעד.

 

תפקידים עיקריים

 • חיזוק הקשרים עם תורמים מארצות דוברות אנגלית המבקרים בארץ ועם נציגים מקומיים של קרנות בארצות דוברי אנגלית.
 • חיפוש אקטיבי של קרנות וגופים התורמים ישירות לישראל, נציגי פדרציות, תורמים פוטנציאלים במדינות היעד וכו'.
 • טיפוח הקשר עם כלל התורמים, כולל עדכון שוטף באמצעות איגרות מידע וקשר אישי.
 • מתן שרותי תמיכה לארגוני השוחרים ע"י קיום קשר רציף ושוטף ומתן מידע לשוחרים.
 • סיוע בהכנת ביקורי תורמים ותורמים פוטנציאליים באוניברסיטה וליווים בתאום עם יחידת מרכז המבקרים של האגף.
 • מעורבות בהכנת תוכן ביקורי תורמים אסטרטגיים ופעילות פרו אקטיבית של משלחות ויחידים ממדינות היעד במידת הצורך.
 • סיוע לשוחרים בארגון ובשליחת אנשי סגל מהאוניברסיטה לגיוס תרומות בצוותא עם יחידת האירוח.
 • תכנון ומעקב אחר נסיעות נציגי ההנהלה למדינות דוברי האנגלית השונות, כולל ביצוע מעקב ובקרה אחר מימוש סיכומי הביקורים.
 • מעורבות בהכנת תוכן ביקורי תורמים אסטרטגיים ופעילות אקטיבית של משלחות תורמים ויחידים באוניברסיטה.
 • הכרה, תחזוקה, עדכון ושדרוג מאגר המידע על התורמים.
 • התייעצות שוטפת ביחד עם מחלקת שירותי תורמים בכל הקשור להצעות רלוונטיות שיוצגו לתורמים בהתאם לתחום התעניינות ולרצון התורם הפוטנציאלי.
 • המדור אחראי על הפן הלוגיסטי של נסיעות הנהלת האוניברסיטה (נשיא, נגיד, סגן הנשיא למו"פ, רקטור) לחו"ל.

 

מנדל