מדור אמל"ט

מטרת המדור 

לפעול לחיזוק הקשר עם השותפים והשוחרים במדינות היעד, לגייס תרומות וזאת על מנת למצב ולקדם את האוניברסיטה העברית במדינות אמריקה הלטינית.

 

פעילות המדור 

  • מדור אמריקה הלטינית, הינו החוליה המקשרת בין האוניברסיטה העברית לבין אגודות השוחרים הפרוסות ברחבי המדינות באמל"ט.
  • פעילות המדור מתבססת על פיתוח וביסוס הקשרים עם אגודות השוחרים ועל גיוס המשאבים הנחוצים למימון פעילויות ופרויקטים הנדרשים להמשך קידומה ופיתוחה של האוניברסיטה העברית בהתאם לתוכנית עבודה שנתית.
  • בצוותא עם ידידי האוניברסיטה באמריקה הלטינית, פועל המדור במיצוב האוניברסיטה כמוסד מוביל בתחומו וזאת על בסיס פעילויות שוטפות וארגון אירועים יעודיים במדינות היעד.
  • נציגי המדור פועלים כל העת להגיע לקהלים חדשים ביבשת אמל"ט ולהרחיב את מאגר התורמים והידידים.

 

AMLAT