מדור מנהלה וכספים

מטרת המדור

  • מתן שרותי מנהלה, כספים, כ"א, מחשוב, ארכיב ותשתיות מייטביים לכלל האגף.

 

עיקרי פעילות המדור 

כספים:

  • תכנון, ניהול ובקרה על כל תקציבי האגף.
  • ביצוע תשלומים לכלל צרכני האגף כולל שוחרים.

משאבי אנוש:

  • ניהול כ"א אגפי בדגש על טיפוח המשאב האנושי, קליטת עובדים חדשים, תנאי העסקה, הכשרה מקצועית, שכר וקידום, רווחת העובד.

מחשוב ומאגרי מידע:

  • חומרה - אחריות כוללת על פיתוח ותחזוקת המחשבים באגף.
  • תוכנה - ניהול ותחזוקת הארכיב, מאגרי המידע הממוחשבים ואתרי אינטרנט.

ארכיב:

  • ניהול ותפעול ארכיב מסמכי תורמים.

תשתיות:

  • ניהול, תחזוקת ושדרוג התשתיות הפיזיות של האגף.

 

הר הצופים