מדור ישראל ובוגרים

מטרת המדור 

הגדלת היקף גיוס המשאבים והתמיכה הציבורית במטרותיה של האוניברסיטה העברית על-ידי גיוס תרומות ותמיכה באמצעות יוזמה של מעגל ידידי האוניברסיטה העברית וארגון הבוגרים.

 

פעילות המדור

 • תכנון, ניהול ובקרה על כלל  פעילות גיוס התרומות בישראל כולל הפעלת מעגל הידידים והשוחרים.
 • תכנון  וניהול של ארגון הבוגרים האוניברסיטאי, להרחבת הקשר עם בוגרי האוניברסיטה  בארץ ובעולם וכמנוף לגיוס תרומות.
 • תכנון, ניהול ובקשה של מערך גיוס התרומות בישראל, כולל הפעלת מעגל ידידי האוניברסיטה ושוחריה.
 • תכנון וניהול הקשר עם חברי חבר הנאמנים, ישראל.
 • תכנון וניהול של ארגון הבוגרים האוניברסיטאי, הידוק הקשר עם הבוגרים בארץ ובעולם כמנוף לגיוס משאבים.
 • גיוס משאבים
 • בניית תכנית עבודה (כולל תקציב) ויישומה, עפ"י צרכי האוניברסיטה ויעדיה. גיוס ידידים חדשים, הפקת פעילויות ואירועים.
 • ניהול, ארגון והפעלת מעגל ידידי האוניברסיטה העברית ושוחריה. ייזום פעילות והגדלת מעגל הידידים התומכים בפעילות אוניברסיטה העברית.
 • יזום, תכנון והפקה של ביקורי תורמים ישראלים בתיאום היחידות הרלוונטיות.
 • הגשת הצעות לתרומות בעברית לגורמים בישראל.
 • שמירה וחיזוק הקשר עם ידידי האוניברסיטה העברית, באמצעות אתר האינטרנט http://shocharim.huji.ac.il/, רשתות חברתיות ודיוור ישיר. מערך הטבות והנחות לידידיה כולל טיפול בתשלום בגין פעילות הכרוכה בכך, מעקב תקציבי והנפקת קבלות.
 • הפקה של חומרים שיווקיים ופרסומם לקהלי היעד בישראל.
 • פעילות והנעה ייזומה לגיוס חברי חבר נאמנים מישראל, כולל מפגשים ייעודים.
 • ניהול והפעלה של ארגון הבוגרים של האוניברסיטה, הכולל תכנית עבודה שנתית.
 • עדכון מאגרי מידע, שמירה על קשר ומתן מענה לפניות הבוגרים. ייזום, תכנון והפקה של אירועים לבוגרים בשיתוף עם מעגל ידידי האוניברסיטה העברית.
 • ניהול מערך הטבות לבוגרים כולל כרטיס אשראי , שיווק הפעילות באמצעות: אתר אינטרנט http://alumni.huji.ac.il/ רשתות חברתיות, דיוור ישיר, ידיעון אינטרנטי רבעוני, רשת בוגרים אינטרנטית huji content, בתוכה פועלים קבוצות לפי פקולטות וחוגים, בשיתוף פעולה עם אגודות השוחרים של האוניברסיטה העברית ברחבי תבל.

 

 

מדור בוגרים