אדו פולק

אדו פולק
ראש מדור אמריקה הלטינית ספרד ופורטוגל
02-5881215
אחראי על הפעילות באגודות השוחרים במדינות אמל'ט