מדור טקסים ואירועים

מטרות המדור 

  • הפקת טקסים ואירועים על פי צרכי האוניברסיטה.
  • הפקת טקסי הוקרה לתורמים.
  • תכנון וארגון אירוח משלחות שוחרים בתיאום עם יחידת המבקרים ועם כלל המדורים הרגיונליים.
  • הפקת אירועי חבר הנאמנים ואירועי הוועד הפועל הבין לאומי של האוניברסיטה.
  • אחריות וניהול הקצאת תשורות לנציגי האגף ולהנהלת האוניברסיטה.
  • ניהול מלאי מוצרי סמל עבור כלל צרכני האוניברסיטה.

 

תחומי אחריות של המדור 

טקסים ואירועים 

  • הפקה וניהול אירועי חבר הנאמנים השנתי ואירועי הועד הפועל.
  • הפקה וניהול אירועים קבועים – חלוקת מלגות, ימי זיכרון, חלוקת פרסים (כ-20 אירועים קבועים בשנה).
  • הפקה וניהול אירועי/טקסי הוקרה חד פעמיים הקשורים לתורמים, כגון: חנוכת מבנים, הנחות אבן פינה, טקסי הוקרה ייחודיים לתורם ספציפי וכו'.
  • הפקה וניהול אירועים/ וביקורים מיוחדים בעלי אופי אקדמי (הסכמים בין אוניברסיטאות), בעלי אופי ציבורי / פוליטי (ראשי ממשלות, שרים, אנשי ציבור) ישראלים וזרים, אח"מים נבחרים (מדענים מפורסמים, אישים ייחודיים וכו').

 

טקסים ואירועים